Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Blue Flare 130 85
Zobacz wszystkie dostępne ataki