Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bind 15 85 Atakuje 4-5 razy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki