Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bestow
20 100 Atakuje 4-5 razy. Posiada bezwarunkową celność.
Zobacz wszystkie dostępne ataki