Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Baton Pass 50 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki