Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Barrage
15 85 Atakuje 2-5 razy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki