Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Attract 0 100 Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania".
Zobacz wszystkie dostępne ataki