Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Attack Order 90 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki