Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Assist 0 100 Zwiększa specjalną obronę używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki