Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aqua Tail 90 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki