Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aqua Ring 0 100 Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu.
Zobacz wszystkie dostępne ataki