Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aqua Ring
0 100 Pokemon otacza się wodnym pierścieniem, który regeneruje mu co rundę 6% życia.
Zobacz wszystkie dostępne ataki