Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aqua Jet 40 100 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
Zobacz wszystkie dostępne ataki