Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aqua Jet 40 100 Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki