Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aqua Jet
40 100 Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki