Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
AncientPower 60 100 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników.
Zobacz wszystkie dostępne ataki