Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Agility
0 100 Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki