Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aeroblast
100 95 Zwiększona szansa na cios krytyczny.
Zobacz wszystkie dostępne ataki