Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Aeroblast 100 95
Zobacz wszystkie dostępne ataki