Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Acupressure
0 100 Zwiększa użytkownikowi losową statystykę o 2 poziomy. Posiada bezwarunkową celność.
Zobacz wszystkie dostępne ataki