Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Acrobatics 110 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki