Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Acrobatics
110 100 Jeśli pokemon trzyma przedmiot moc ataku to 55, dla pokemonów bez trzymanego przedmiotu moc wynosi 110.
Zobacz wszystkie dostępne ataki