Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Acid Spray 40 100 Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki