Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Absorb 20 100 Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki