Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rage
20 100 Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 20.
Zobacz wszystkie dostępne ataki