Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Toxic
0 90 Jeśli trafi śmiertelnie zatruwa przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki