Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Seismic Toss
0 100 Istnieje 80% szans, że moc ataku będzie 2 razy większa od poziomu używającego (np: 40poziom = moc 80) i 20% szans, że moc ataku będzie równa połowie poziomu atakującego (np: 40poziom = moc 20). Maksymalna możliwa moc to 300.
Zobacz wszystkie dostępne ataki