Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Counter
120 100 Odbija ostatni atak fizyczny przeciwnika ze zdwojoną mocą. Ruch kończy się niepowodzeniem, jeśli wcześniej używający otrzyma obrażenia zadane atakiem rodzaju specjalnego lub przeciwnik użył ataku statusowego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki