Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Submission
80 80 Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 25% od zadanych przeciwnikowi obrażeń.
Zobacz wszystkie dostępne ataki