Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Dual Chop
40 90 Atakuje 2 razy w rundzie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki