Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Flamethrower
95 100 10% szans na podpalenie przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki