Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Work Up
0 100 Zwiększa atak i atak specjalny używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki