Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Quash
0 100 Blokuje ostatnio użyty przez przeciwnika atak.
Zobacz wszystkie dostępne ataki