Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Scald
80 100 30% szans na podpalenie przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki