Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Echoed Voice
40 100 Zwiększa specjalny atak używającego o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki