Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Electro Ball
0 100 Im wolniejszy jest przeciwnik do atakującego tym większą moc ma atak. Szybkość przeciwnika do atakującego:
0-25% moc 150,
26-35% moc 120,
36-50% moc 80,
51-100% moc 60,
>100% moc 40
Zobacz wszystkie dostępne ataki