Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Hone Claws
0 100 Zwiększa atak i szybkość używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki