Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Head Smash
150 80 Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 50% od zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki