Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Grass Knot
0 100 Podstawowa moc tego ataku to 40. Jeśli przeciwnik jest typu trawiastego atak ten ma moc 100.
Zobacz wszystkie dostępne ataki