Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Vacuum Wave
40 100 Zawsze atakuje jako pierwszy
Zobacz wszystkie dostępne ataki