Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Drain Punch
75 100 Regeneruje 50% życia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki