Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Night Slash
70 100 Zwiększona szansa na cios krytyczny.
Zobacz wszystkie dostępne ataki