Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Double-Edge
120 100 Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki