Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Brine
65 100 Jeśli przeciwnik ma mniej lub równo 50 procent życia atak posiada dwukrotną moc.
Zobacz wszystkie dostępne ataki