Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Gyro Ball
100 100 Im szybszy jest przeciwnik tym większą moc ma atak. Moc = 50 x (szybkość przeciwnika / szybkość atakującego). Maksymalna moc to 150.
Zobacz wszystkie dostępne ataki