Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Dragon Dance
0 100 Podnosi atak i szybkość używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki