Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Calm Mind
0 100 Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki