Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Covet
60 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki