Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Tackle
50 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki