Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rock Tomb
60 95 Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki