Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Ice Ball
30 90 Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10.
Zobacz wszystkie dostępne ataki