Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Knock Off
65 100 Atak posiada podwójną moc, jeśli przeciwnik trzyma przedmiot.
Zobacz wszystkie dostępne ataki