Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Revenge
0 100 Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego.
<5% - 200,
6% - 10% - 150,
11% - 20% - 100,
21% - 35% - 80,
36% - 70% - 40,
>70% - 20
Zobacz wszystkie dostępne ataki