Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
AncientPower
60 100 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk
Zobacz wszystkie dostępne ataki