Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Rain Dance
0 100 Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze.
Zobacz wszystkie dostępne ataki