Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Cross Chop
100 80 Zwiększona szansa na cios krytyczny.
Zobacz wszystkie dostępne ataki